പ്രളയ കെടുതി: മെൽബൺ മലയാളി ഫെഡറേഷൻ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു

January 18, 2019

മെൽബൺ: കഴിഞ്ഞ പ്രളയക്കെടുതിൽ വീട് നഷ്ടപെട്ട എറണാകുളം കാലടി പഞ്ചായത്തിലെ പൊത്തിയകര സ്വദേശിക്ക് മെൽബൺ മലയാളി ഫെഡറേഷൻ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ചു കാലടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അങ്കമാലി എംഎൽഎ റോജി എം ജോൺ വീടിന്റെ തറ കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

മെൽബൺ മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ ഡോ. ഷാജി വർഗീസ്, ചാക്കോ അരീക്കൽ, സിനിമ നടൻ ആന്റണി വർഗീസ് എന്നിവരോടെപ്പം പ്രാദേശിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. 2019 മെയ് അവസാനത്തോടെ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും.

© 2018. All Rights Reserved. Editor in Chief: Thiruvallam Bhasi, Editor: Ajitha Chirayil, Contact: Indian Malayali , 1/ 473, Middleborough Road, Box Hill North, VIC-3128, Ph: 0061 415 906 017, 0061 03 9890 9940, E-mail: editor@Indianmalayali.com, Web Design & Manage: updatingweb