നാസയുടെ കെപ്ലർ ദൂരദർശിനി പ്രവർത്തനം നിർത്തി

November 01, 2018

വാഷിംഗ്ടണ്‍: സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ച നാസയുടെ കെപ്ലർ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി പ്രവർത്തനം നിർത്തി. ഇന്ധനം തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് കെപ്ലറിനെ സ്ലീപ് മോഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി നാസ അറിയിച്ചു.

ഇതുവരെയായി 2326 ഗ്രഹസമാനവസ്തുക്കളെ കെപ്ലർ ദൂരദർശിനി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2009ലാണ് നാസ കെപ്ലർ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇന്ധനം തീർന്നതോടെ ഗ്രഹവേട്ട തുടരാനോ വിവരങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കാനോ ദൂരദർശിനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു.

കെപ്ലർ വിരമിച്ചെങ്കിലും ഗ്രഹസമാനവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് നൽകിയ നിരവധി വിവരങ്ങൾ ഗവേഷകർ ഇപ്പോഴും അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൗരയുഥത്തിന് പുറത്ത് ഭൂമിയുമായി അടുത്ത സാദൃശ്യം ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയും കെപ്ലർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

© 2018. All Rights Reserved. Editor in Chief: Thiruvallam Bhasi (Member, Melbourne Press Club), Consultant: Hitler David, Editor: Ajitha Chirayil, Designer: Rani Manju, Contact: Indian Malayali Magazine, 1/ 473, Middleborough Road, Box Hill North, VIC-3128, Ph: 0061 0415 906 017, 0061 03 9890 9940, E-mail: editor@Indianmalayali.com